23 czerwca 2016

Ster

STER to zespół trenerów od ponad 10 lat działających przy Politechnice Warszawskiej. Organizacja założona w celu szkolenia członków Samorządu Studentów, dzięki profesjonalizmowi trenerów, otwartości i zaangażowaniu członków obecnie zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla samorządów studenckich i organizacji non-profit w całej Polsce. Trenerzy wywodzą się z różnych środowisk, lecz to co ich łączy, to doświadczenie i chęć dzielenia się wiedzą.

Wspierają studentów w codziennych wyzwaniach, wierząc, że rozwój i działanie przynoszą satysfakcję.

Opis szkoleń:

Fundraising
Nastają ciężkie czasy dla samorządowych działaczy. Projekty są coraz większe, ceny i wymagania coraz wyższe, a my chcemy więcej i więcej. Trzeba więc znaleźć na nie fundusze. Warsztat ma na celu przybliżenie najważniejszych strategii oraz przećwiczenie narzędzi, które pomogą w zdobywaniu środków na projekty Waszej organizacji.

Teambuilding
Praca każdego działacza samorządowego opiera się na wzajemnej współpracy wewnątrz organizacji. Jak pracować w zespole? Jak efektywnie komunikować swoje potrzeby, jak reagować na krytykę i jak jej udzielać, aby nie powstały nieprzyjemne sytuacje, kto jest kim w grupie i dlaczego jest taki ważny? Szkolenie pomoże w odpowiedzi na te pytania.

Project Management
Podstawowe szkolenie dla każdego nowego działacza samorządowego biorącego na swoje barki nowe projekty! Podczas warsztatu uczestnicy poznają najbardziej fundamentalne elementy cyklu życia projektu oraz poznają narz