14 czerwca 2019

Sławomir Prusakowski

Psycholog, trener, nauczyciel akademicki, doradca Trener Biznesu. Przeprowadził ponad 14.000 godzin szkoleń w tym ponad 1400 godzin Treningów Interpersonalnych
(Bussiness-Relation Group Coaching). Posiada uprawnienia II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do prowadzenia Treningów Interpersonalnych. Współpracuje z wieloma organizacjami szkolącymi i uczelniami. Szkolił dla takich instytucji i firm jak: Urząd Miasta Bytom, Urząd Miasta Kraków, DOlnośląski Urząd Marszałkowski, PWC, Grupa Żywiec,
Leroy Merlin, Unilever, BzWBK, EricPol, Tauron . Zajmuje się także działalnością prospołeczną. Szkoli nauczycieli Polonijnych wierząc, że tylko dobra jakość edukacji pomoże utrzymać tożsamość Polaków poza granicami. Laureat nagród za działalność prospołeczną (min. PolCul). Szkoli trenerów ucząc adeptów tego zawodu. Od 15 lat współpracuje z Uniwersytetem SWPS gdzie jako praktyk uczy studentów Psychologii budowania relacji z klientami.
Prywatnie interesuje się fizyką wysokich energii i fotografowaniem.