23 czerwca 2016

Łukasz Rusajczyk

Ekspert z zakresu public relations oraz szkolnictwa wyższego, a także absolwent studiów inżynierskich na kierunku Informatyka, obecnie pracujący w firmie UST Global. Jednocześnie przewodniczący Zespołu doradczego ds. studenckich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich oraz członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 2017-2018 pełnił funkcje rzecznika prasowego, członka Rady Wykonawczej
oraz przewodniczącego Komisji Informacji i Promocji Parlamentu Studentów RP, co przypadało na okres tworzenia oraz później wdrażania kompleksowej reformy szkolnictwa wyższego. Wcześniej w 2016 roku jako członek Prezydium Forum Uczelni Technicznych przeprowadził skutecznie pełenrebranding tej Komisji Branżowej, wdrażając całkowicie nowe podejście
do obszaru budowania wizerunku, od przemodelowania polityki informacyjnej aż do zmiany identyfikacji wizualnej. Przedtem pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej w latach 2014-2016, gdzie był odpowiedzialny za relacje swojego Samorządu z dwudziestoma pięcioma tysiącami studentów tej uczelni, zarządzając jednocześnie trzydziestoosobową Komisją Mediów i Promocji SSPG.