23 czerwca 2016

Patrycja Piłat

Studentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od początku studiów zaangażowana w działalność na rzecz społeczności studenckiej, obecnie pełniąc funkcję Przewodniczącej Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją wiedzę i doświadczenie rozwija działając na rzecz społeczności studentów Krakowa jako Przewodnicząca Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa oraz udzielając się na poziomie krajowym (obecnie jako członek Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, wcześniej jako Wiceprzewodnicząca Forum Uniwersytetów Polskich). Od roku jest również ekspertem ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dzięki czemu poznaje różne rozwiązania dot. spraw studenckich wprowadzane na uczelniach wyższych. Dotychczas działała w wielu organach zajmujących się jakością kształcenia, prawami studenta i pomocą materialną. Prywatnie jest wielką lokalną patriotką, promująca wszędzie Zamość – miasto, z które pochodzi i do którego zawsze chętnie wraca.

Opis szkolenia:

Pomoc materialna dla studentów

Podczas panelu szkoleniowego zostaną szczegółowo omówione przede wszystkim kwestie kompetencji samorządu studenckiego wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innych aktów prawnych dot. pomocy materialnej dla studentów. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione również rozwiązania obecnie przyjęte przez samorządy studenckie w Polsce, a także ogólne zasady obliczania wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta.

W drugiej części panelu uczestnicy będą mieli okazję podyskutować na temat nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania systemu pomocy materialnej w Polsce, zwłaszcza kwestii podziału środków na świadczenia socjalne i stypendia motywacyjne.