26 czerwca 2017

Sławomir Olejnik

Trener, facylitator , doradca

Prezes Zarządu Fundacji Polska Innowacyjna, były prezes Zarządu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club i były członek Rady Fundacji Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej. Trener biznesu głównie dla firm z branży MŚP oraz organizacji młodzieżowych i pozarządowych. Jako menedżer średniego szczebla pracował przez 5 lat w firmach MŚP w branżach: rekrutacyjnej, sprzedaży, IT, telekomunikacyjnej i hotelarskiej. Doktorant na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej i absolwent Politechniki Krakowskiej na kierunku Automatyka i Robotyka. Pomysłodawca i realizator wielu projektów biznesowych i społecznych, które realizuje od 14 lat. Minister ds. rozwój współpracy nauki i biznesu Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, członek PTE Warszawa oraz doradca prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W wolnych chwilach pasjonat zimowej turystyki wysokogórskiej, kształtowania młodych liderów oraz krzewienia postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych.