25 czerwca 2021

Michał Klimczyk

Michał Klimczyk – student Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, były przewodniczący Samorządu
Studenckiego PRz, działacz Parlamentu Studentów RP, w tym jako członek Rady Studentów kadencji
2019-2020. Ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Komisji Dyscyplinarnej
przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sekretarz Kolegium Elektorów PRz w wyborach
organów Uczelni na kadencję 2020 – 2024. Student kierunku Lotnictwo i kosmonautyka na
specjalności pilotaż.