26 lipca 2023

Marcin Styrna

Trener z uprawnieniami pedagogicznymi, facylitator, doradca, przedsiębiorca, członek
Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu, Członek Rady Uczelni Politechniki
Krakowskiej. Przez lata aktywnie działał w samorządności studenckiej, sprawował m.in.
funkcje: Senatora Politechniki Krakowskiej, Przewodniczącego Samorządu Studentów oraz Doktorantów Politechniki Krakowskiej czy Przewodniczącego Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa. Posiada długoletnie praktyczne doświadczenie w zakresie budowania i zarządzania dużymi zespołami. Jako konsultant oraz trener pracował dla firm oraz instytucji z następujących branży: lotniczych, ochrony mienia, medycznych, PR, HR, organizacji ogólnopolskich festiwali, produkcyjnych, fundacji, ogólnopolskich organizacji studenckich oraz uczelni. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach z zakresu: budowania zespołu, motywacji, wolontariatu, rozwiązywania konfliktów, strategii. Członek Rady Doradczej EURODOC – Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców z siedzibą w Brukseli. Biznesowo związany z kilkunastoma podmiotami w tym: CEO w S&O
Partners (firmie konsultingowo-szkoleniowej), CEO w Business Tailors (spółce zajmującej się budowaniem i łączeniem metod kreatywnych z narzędziami digital-media), co-Founder
oraz Przewodniczący Rady Fundacji w Fundacji Polska Innowacyjna (zajmującej się
wspieraniem młodych polskich innowatorów).