26 lipca 2023

Magdalena Sadłowska

Pierwsze kroki w działalności studenckiej rozpoczęła w 2020 roku w Studenckim Kole
Dziennikarskim UMCS, przy którym w późniejszych latach pełniła rolę redaktor naczelnej w Polformance – Magazynie Studentów Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Podczas studiów członkini komisji sportu oraz komisji promocji i marketingu w Zarządzie Uczelnianym Samorządu Studentów UMCS. Była przewodnicząca komisji ds. promocji i marketingu
RWSS Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Dalszą przygodę z samorządem
kontynuuje jako koordynatorka ds. mediów informacyjnych w Biurze Prasowym Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Zawodowo była copywriterka SEO, obecnie młodsza specjalistka ds. marketingu.