26 lipca 2023

Krzysztof Pszczółka

Mgr inż. Krzysztof Pszczółka – absolwent kierunków technologia chemiczna i biotechnologia na Politechnice Krakowskiej. Aktywny działacz studencki zarówno na swojej Alama Mater, jak również na arenie ogólnopolskiej w zakresie dydaktyki, jakości kształcenia oraz sportu akademickiego. Od 2018 r. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W przeszłości sprawował m.in. funkcje Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Politechniki.

Krakowskiej (2019/21), Przewodniczącego Forum Uczelni Technicznych (2020) oraz
Członka Rady Studentów PSRP (2020/21). W 2019 roku został nagrodzony Studenckim
Noblem NZS, a w 2018 r. Nagrodą im. Eugeniusza Pietrasika, przyznawaną przez
Akademicki Związek Sportowy. W wolnym czasie trenuje amatorsko lekkoatletykę w AZS Politechniki Krakowskiej, z którym zdobył w 2020 roku Akademickie Wicemistrzostwo Polski w Lekkiej Atletyce.