23 czerwca 2016

Daniel Kostrzewa

Daniel Kostrzewa – przedsiębiorca, trener, designer, marketingowiec

Absolwent Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki kierunków: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Inżynieria Biomedyczna.  Przez długie lata aktywista na rzecz społeczności akademickiej na terenie całego kraju.

Certyfikowany trener biznesu, ukończył szkołę trenerów w pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. Prowadzi szkolenia dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii oraz narzędzi multimedialnych. 

Założyciel i współtwórca firm technologicznych i eventowych: Multitech oraz Szok sp. z o.o. działających w sektorze organizacji wydarzeń, kampanii promocyjnych i multimediów. W swojej pracy współpracuje z wieloma jednostkami z sektora szkolnictwa wyższego m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Krakowska w których konsultuje, kreuje oraz wdraża nowoczesne rozwiązania promocyjne i informatyczne.