26 czerwca 2019

Kamil Przybyszewski

Kamil to student Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Swoje
największe akademickie doświadczenie zbierał w działalności w Telewizji Studenckiej TVPW, w której
był między innymi odpowiedzialny za szkolenie nowych członków oraz koordynował kilka projektów z
czego największy to Gala Miss i Mistera PW. Swoje doświadczenie budował również w lokalnych
stowarzyszeniach koordynując projekty dofinansowane między innymi z funduszy Unijnych,
skierowane do młodzieży oraz seniorów. Dziedziny, w których Kamil się specjalizuje to sponsoring i
negocjacje, budowanie i zarządzanie zespołem oraz sztuka wystapień publicznych. Kolejne
doświadczenie zbierał również w międzynarodowych projektach, a największym zleceniodawcą był
British Council.
Zainteresowania to sport, w szczególności piłka nożna, a przede wszystkim Ekstraklasa. Zapalony
kibic. Kilka razy w roku startuje w ekstremalnych biegach z przeszkodami, również dobrze tańczy, lubi
muzykę latynoamerykańską