26 czerwca 2017

Jakub Jasiński

Jakub Jasiński – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2006 – 2009 roku Przewodniczący Uczelnianej Komisji Ekonomicznej UJ. W okresie od 2009 r. do 2011 r. Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2011 – 2013 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykładowca na wielu szkoleniach dla pracowników i studentów uczelni wyższych z zakresu postępowania administracyjnego, postępowania dyscyplinarnego oraz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, recenzent wielu regulaminów samorządów studenckich, pracował przy wprowadzaniu zmian m.in. w Regulaminie Samorządu Studentów UJ i Regulaminie Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej.