7 lipca 2020

Iwona Gadomska

Iwona Gadomska – Absolwentka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, związana z działalnością studencką na arenie ogólnopolskiej. Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych kadencji 2019, Sekretarz Forum
Uczelni Technicznych kadencji 2018, Ekspert PKA ds. studenckich. Komunikację w zespole uważa jako
fundament udanej współpracy a negocjacje za dobrą formę dyskusji. W swojej działalności
samorządowej najlepiej wspomina realizację projektów skierowanych przede wszystkim do młodych
osób. Koordynatorka licznych projektów ogólnopolskich skierowanych do studentów.