26 lipca 2023

Dorota Nagórska

Studentka kierunku budownictwo na Politechnice Gdańskiej. W przeszłości pełniła funkcję Przewodniczącej Wydziałowej Rady Studentów Inżynierii Lądowej i Środowiska,
Koordynatorki Obozu Adapciak 2021 czy Rzecznika Praw Studenta. Była jedną z pierwszych osób tworzących nowo powstałą Komisję Ewaluacji i Rozwoju SSPG. Aktualnie pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącej Samorządu Studentów PG ds. Dydaktyki i Jakości.

Kształcenia, Członkini Senackiej Komisji ds. Kształcenia, Senatu Politechniki Gdańskiej,
Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz członkini Prezydium FUT
kadencji 2023. W wolnym czasie miłośniczka czytania książek, długich spacerów z psem oraz śladu węglowego w budownictwie.