29 czerwca 2018

Dominik Leżański

Absolwent Politechniki Łódzkiej na kierunku informatyka, od pierwszego roku aktywnie działający w samorządności studenckiej. Od czerwca 2016 roku, przez niespełna 3 lata, pełnił funkcję Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej. Szkoleniowiec z zakresu praw i obowiązków studenta.

Od października 2017 roku Ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a w latach 2019-2020 Członek Prezydium PKA.

W latach 2017-2018 Członek Rady Studentów PSRP, czynnie działający w Komisji ds. Dydaktyki i jakości kształcenia.

Doświadczony w koordynacji projektów społeczno-kulturalnych, jak również związanych z polskim szkolnictwem wyższym.

W latach 2019-2020 obdarzony zaufaniem przez studentów z całej Polski, kontynuował swoją pracę na rzecz środowiska studenckiego, jako Przewodniczący Parlamentu Studentów RP.

Prywatnie, poza szkolnictwem wyższym, interesuje się innowacjami technologicznymi.