26 czerwca 2019

Arleta Bujno

Arleta Bujno
W trakcie studiów na Politechnice Warszawskiej działała w dwóch międzynarodowych organizacjach:
Stowarzyszenie Studentów BEST oraz AIESEC SGH, gdzie zdobyła doświadczenie w zakresie
zarządzania ludźmi oraz projektami. Ostatnim roku była Sekretarzem w Zarządzie Stowarzyszenia
Studentów BEST, gdzie dbała o rozwój członków oraz całej organizacji. Dołączyła do STERu w 2018,
aby dzielić się swoim wieloletnim doświadczeniem oraz szlifować swoje umiejętności miękkie.
Obecnie pracuje w branży FMCG przy projektach wdrażania systemów i aplikacji.
Lubi przeglądać mapy, odkrywać Warszawe spacerując lub biegając.
W wolnych chwilach podróżuje, chodzi na koncerty oraz spotyka się z znajomymi.