15 czerwca 2019

Ariel Wojciechowski

Obecnie starszy specjalista ds. organizacji projektów edukacyjnych w Warszawskim Instytucie Bankowości, oraz Wiceprezes Instytutu Rozwoju Kompetencji Społecznych. W latach poprzednich Przewodniczący Parlamentu Studentów RP, członek Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Rady Wykonawczej PSRP, Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AWF Warszawa oraz przedstawiciel Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego w Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

 

W ramach swoich obowiązków w strukturach studenckich wiodącym obszarem jego działalności była rozwój współpracy zewnętrznej oraz pozyskiwanie środków na działalność studencką. Od 2012 roku skutecznie pozyskał środki finansowe, na realizację projektów uczelnianych i ogólnopolskich, pochodzące zarówno od firm i przedsiębiorstw, jak i z krajowych i europejskich grantów. Obecnie w życiu zawodowym kontynuuje działalność w tym obszarze, pozyskując środki zewnętrzne mające na celu wspieranie rozwoju środowiska akademickiego oraz łączenia świata nauki z biznesem.

 

Jego zainteresowania oprócz codziennej działalności obejmują m.in. zarządzanie organizacjami i projektami, budowanie relacji, rozwój współpracy pomiędzy nauką i biznesem oraz prywatnie aktywne spędzanie czasu wolnego.