26 czerwca 2017

Tomasz Waleczko

Jestem psychologiem, trenerem II stopnia PTP, trenerem rozwoju umiejętności interpersonalnych, pracuję w biznesie i organizacjach pozarządowych. Moim głównym celem pracy trenerskiej jest uruchomienie zmiany perspektywy uczestników i rozpoczęcie drogi w zmianie emocjonalnej, osobistej i budowanie kompetencji interpersonalnych umożliwiających dobrą współpracę, funkcjonowanie między ludźmi. Posiadam bogate doświadczenie szkoleniowe w szczególności: Moderacja warsztatów (praca na realnych problemach, moderacja dyskusji- konferencje, ewaluacja: 450h), Szkolenia dla trenerów (podstawowe i doskonalące: ok. 3000h), Szkolenia dla administracji publicznej (samorząd, instytucje: ok. 100h), Szkolenia dla biznesu ok. 2500h, Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia: ok. 600h), Oświata, edukacja (uczelnie wyższe, szkoły, nauczyciele: ok. 400h), Rozwój osobisty (trening interpersonalny i warsztaty otwarte, projekty: ok. 560h treningów i 160h warsztatów), Coaching personalny ok. 500h. Prywatnie interesuje się fizyką wysokich energii i fotografowaniem..