26 czerwca 2017

Mateusz Gawroński

Obecnie Członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP.

Opis szkolenia:

„Kultura Jakości Kształcenia”

W ramach bloku szkoleniowego, który połączony będzie z warsztatem dowiemy się najważniejszych informacji związanych z zapewnianiem jakości kształcenia, udziału studentów w tym procesie oraz możliwych narzędziach wykorzystywanych do zbierania opinii, oceny kształcenia, formułowania i wdrażania rozwiązań naprawczych.
Ponadto w ramach szkolenia poruszona zostanie tematyka Polskiej Ramy Kwalifikacji, efektów kształcenia, tworzenia i modyfikacji programów studiów z perspektywy studenckiej.